04_aktualnosci

Aktualności

Wiadomości z życia wspólnoty

Światowe AJ mówi OK mediom społecznościowym

21.06.2016

Delegaci na Konferencji Służb Światowych w 2016 roku przegłosowali zmianę w oświadczeniu AJ odnoszącym się do mediów publicznych, otwierając furtkę Wspólnocie do uczestnictwa i obecności w mediach społecznościowych. Nowe oświadczenie brzmi:

„Podczas gdy Anonimowi Jedzenioholicy nie zajmują stanowiska wobec spraw spoza Wspólnoty, włączając w to media społecznościowe, delegaci Konferencji Służb Światowych w 2016 roku zalecają, aby każdy członek AJ, grupa AJ albo organ służby, używając mediów społecznościowych w ramach informacji publicznej AJ zachowywali anonimowość członków AJ. Członkowie AJ są anonimowi, Wspólnota nie. Członkowie AJ, używający mediów społecznościowych są odpowiedzialni za zachowanie swojej anonimowości i respektowanie anonimowości innych członków AJ”.

Zlot Regionu 9 Holandia, Hoeven, 26-30.X.2016

21.06.2016

05Tegoroczny Zlot Regionu 9, do którego należą kraje położone w Afryce, Europie, Zachodniej Azji i na Bliskim Wschodzie, rozpocznie się 26 października trwającym dwa dni Zgromadzeniem Delegatów. W czasie tego spotkania będą dyskutowane (i głosowane) kwestie ważne dla Wspólnoty, reprezentanci będą wymieniać się doświadczeniami i pomysłami na niesienie posłania, rozwijać sieć wsparcia, dowiadywać się więcej na temat obowiązków w służbie. Mile widziani są również obserwatorzy.

W czasie kolejnych dni odbędzie się wiele cudownych mityngów AJ, warsztatów, spikerek, różnych sesji mających na celu wzmocnienie praktykowania zasad programu AJ przez każdego z uczestników.

Hasłem Zlotu w tym roku jest: „Razem możemy”.

Wszyscy chętni są serdecznie zapraszani do udziału w tym wydarzeniu. Spotkania będą prowadzone w języku angielskim.

Więcej informacji

Zlot Światowych Służb AJ, USA, Boston, 1-4.IX.2016

21.06.2016

04

Rozpoczęła się rejestracja uczestników, którzy chcą wziąć udział w Zlocie Światowych Służb w Bostonie na początku września tego roku.

Temat spotkania: „Zdrowienie: Droga do Wolności”.

Więcej informacji