02_narzedzia

Narzędzia zdrowienia

Pomocne w pracy z programem

Korzystamy z narzędzi zdrowienia – planu jedzenia, sponsorowania, mityngów, telefonowania, pisania, literatury, planu działania, anonimowości i służby – by uzyskać i utrzymać abstynencję i zdrowieć z naszej choroby. Wielu z nas zauważyło, że nie potrafimy powstrzymać się od kompulsywnego jedzenia, jeżeli praktykując Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji nie korzystamy z kilku lub ze wszystkich dziewięciu narzędzi zdrowienia AJ.

Plan jedzenia

Plan jedzenia pomaga nam utrzymywać abstynencję od kompulsywnego jedzenia (Patrz: broszura Godność wyboru). To narzędzie pozwala nam radzić sobie z fizyczną stroną naszej choroby i pomaga nam osiągnąć fizyczne wyzdrowienie.

Sponsorowanie

Prosimy sponsora o pomoc w realizowaniu programu zdrowienia na wszystkich trzech poziomach: fizycznym, emocjonalnym i duchowym. Znajdź sponsora, który ma to, czego pragniesz dla siebie, i zapytaj tę osobę, w jaki sposób to osiąga.

Mityngi

Mityngi dają nam sposobność, byśmy mogli rozpoznać nasz wspólny problem, zastosować wspólne rozwiązanie – Dwanaście Kroków – oraz podzielić się darami, które otrzymaliśmy, pracując według programu. Poza tradycyjnymi mityngami AJ oferuje również mityngi telefoniczne i internetowe.

Telefonowanie

Wielu z nas codziennie dzwoni, wysyła wiadomości tekstowe lub e-maile do sponsorów i innych członków AJ. Kontakt telefoniczny lub przez internet może również być pomocny w radzeniu sobie z trudnymi stanami emocjonalnymi, jakich możemy doświadczać.

Pisanie

Wyrażenie naszych myśli i uczuć w formie pisemnej, czy też opisanie trudnej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, pomaga nam zrozumieć nasze zachowania i reakcje o wiele lepiej, niż byłoby to możliwe poprzez rozmyślanie lub rozmowę o nich.

Literatura

Czytamy książki i broszury zatwierdzone przez AJ, a także magazyn Lifeline. Codzienne czytanie naszej literatury wzmacnia zdrowienie i pomaga żyć zgodnie z zasadami programu Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji.

Plan działania

Plan działania to proces rozpoznawania i wdrażania możliwych do wykonania działań, które są konieczne, aby podtrzymać naszą osobistą abstynencję oraz emocjonalne, duchowe i fizyczne zdrowienie.

Anonimowość

Anonimowość jest narzędziem, które gwarantuje, że będziemy przedkładać zasady nad osobiste ambicje i daje nam prawo, byśmy to my sami, poszczególni członkowie AJ, decydowali, czy ujawnić naszą przynależność do Wspólnoty w społeczności, w której żyjemy. Anonimowość w kontekście prasy, radia, filmu, telewizji i innych mediów oznacza, że nigdy nie pokazujemy twarzy ani nie ujawniamy nazwiska, jeśli występujemy jako członkowie AJ. Wewnątrz Wspólnoty anonimowość oznacza, że czymkolwiek podzielimy się z innym anonimowym jedzenioholikiem, będzie to przyjęte z szacunkiem i zachowane w tajemnicy. To, co słyszymy na mityngach, powinno tam pozostać.

Służba

Służba, która pomaga dotrzeć do cierpiącego żarłoka, sprawia, że zmienia się jakość naszego własnego zdrowienia. Członkowie AJ mogą pełnić służbę, po prostu przychodząc na mityngi, ustawiając krzesła, rozkładając literaturę, rozmawiając z nowo przybyłymi. Na poziomie powyżej grupy można służyć jako przedstawiciel grupy, przewodniczący jednego z komitetów, delegat na Zgromadzenie Regionu lub na Konferencję Służb Światowych.

Jak mówi deklaracja odpowiedzialności AJ: „Zawsze ofiarować pomocną dłoń i otwarte serce AJ wszystkim jedzenioholikom – za to jestem odpowiedzialny/a”.

Więcej informacji na ten temat w broszurze Narzędzia zdrowienia