08_polityka_prywatnosci

Ochrona prywatności

Jak używamy danych osobowych?

Polityka Ochrony Prywatności

1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Klienta podczas składania zamówienia jest Stowarzyszenie Służb Grup Anonimowych Jedzenioholików, z siedzibą w Warszawie, ul.Nowogrodzka 31, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000364662. Numer identyfikacyjny NIP: 527-263-60-45.

2. Dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu określonym w pkt 4 poniżej. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Klientów będących osobami fizycznymi swoich danych osobowych jest dobrowolne. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. zakresach odbywa się oddzielnie i jest dobrowolne.

3.Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Zgodnie z powyższą Ustawą Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia. W tym
celu należy skorzystać z zakładki Kontakt.

4.W trakcie składania zamówienia na stronie sklepu internetowego Sprzedawcy, Klient podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczenia zamówienia, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Przy zamówieniu jest też rejestrowany numer IP. Dane te są niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego Sklepu internetowego i mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówienia Klienta, w tym informowania Klienta o statusie zamówienia. Dane są usuwane po zrealizowaniu zamówienia.

5.W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, Klient może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.

6.Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych. Dane osobowe Klientów Sklepu internetowego mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

7.Podczas korzystania ze strony internetowej zbierane są od użytkowników anonimowe dane statystyczne, dotyczące sposobu korzystania ze strony oraz częstotliwości i charakteru odwiedzin. Dane zbierane są w celu ulepszenia strony pod względem wygody użycia, użyteczności oraz zamieszczonych treści. Dane nie podlegają profilowaniu.

8.Sprzedawca stosuje pliki „cookie”, które ułatwiają składanie i obsługę zamówień.Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących tożsamość Klienta. Nie są również szkodliwe dla urządzenia, z którego korzysta Klient, nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania.

9.Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki, Klient wyraża zgodę na stosowanie plików cookie zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

10. W przypadku naruszenia przepisów ustawy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).