ikona__

Jak wygląda mityng AJ

Czego się spodziewać?

Po latach walki z wagą ciała i z obsesją jedzenia, zdecydowaliście się wypróbować Anonimowych Jedzenioholików. Znaleźliście mityng w okolicy, być może też skontaktowaliście się z grupą, by potwierdzić, że spotkania odbywają się wciąż w tym samym miejscu o tej samej porze. Gdy przyjdziecie na mityng, spotkacie tam osoby, które łączy jedno – choroba kompulsywnego jedzenia – i które znalazły rozwiązanie: Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji Anonimowych Jedzenioholików. Na mityngu będzie od trzech do trzydziestu osób, czasem więcej. Przeciętnie w mityngu AJ uczestniczy około dziewięciu osób.

Mityng przeważnie zaczyna się modlitwą o pogodę ducha, możecie również usłyszeć tekst Nasze zaproszenie dla ciebie, który opisuje chorobę kompulsywnego jedzenia i rozwiązanie zawarte w Krokach. Scenariusze mityngów mogą nieco się różnić, ale wszystkie grupy AJ koncentrują się na zdrowieniu w trzech jego aspektach: fizycznym, emocjonalnym i duchowym. Wszystkie praktykują program Dwunastu Kroków i wszędzie jedynym warunkiem uczestnictwa jest chęć zaprzestania kompulsywnego jedzenia.

Uczestnicy mityngu będą dzielić się doświadczeniem, siłą i nadzieją. Być może ktoś przeczyta fragmenty literatury AJ lub AA (Anonimowych Alkoholików). Może się zdarzyć, że traficie na mityng spikerski i usłyszycie wypowiedź spikera (członka AJ z pewnym stażem), który będzie przez około 15 minut mówił, jak wyglądało jego życie przed przyjściem do AJ, co zdarzyło się potem i jak wygląda ono teraz. Jako nowo przybyli, będziecie mieć okazję, by przedstawić się i powiedzieć coś o sobie, jeżeli zechcecie. Zrozumiecie, że nie jesteście sami, i że jest wyjście z waszej trudnej sytuacji. Jedną z podstawowych cech programu jest zasada anonimowości, możecie więc mieć pewność, że wszystko, co powiecie, zostanie potraktowane poufnie. Anonimowość zapewnia bezpieczeństwo, którego potrzebujemy, by uczciwie mówić o sobie.

Może się zdarzyć, że słuchając wypowiedzi innych, usłyszycie fragment własnej historii. Usłyszycie również wypowiedzi osób, które mają to, co być może wy sami chcielibyście mieć: jasność myślenia, radość z uzyskania i utrzymywania zdrowej wagi ciała, wolność od destrukcyjnych zachowań związanych z jedzeniem. Możliwe, że zechcecie poprosić osobę, z której wypowiedziami się identyfikujecie, o sponsorowanie. Sponsor to członek AJ, który dzieli się doświadczeniem, siłą i nadzieją zdrowienia, otrzymanego jako rezultat praktykowania programu Dwunastu Kroków. Na pierwszym mityngu możecie zadawać pytania i otrzymacie na nie odpowiedzi. Nie wahajcie się zadać pytań, które wam się nasuną.

W wypowiedziach, które usłyszycie, być może będą odniesienia do Siły Wyższej lub do Boga. Program AJ nie jest programem religijnym i nie wpisuje się w żadną ideologię religijnej natury. Jest to jednak program oparty na zasadach duchowych, toteż członkowie AJ na ogół uznają istnienie Siły Wyższej, takiej, jak Ją rozumieją – jest to kwestia indywidualna.

Czasem na mityngu puszczana jest w obieg lista imion i numerów telefonów, po to, by chętni członkowie AJ mogli kontaktować się ze sobą pomiędzy mityngami. Być może zechcecie skorzystać i weźmiecie czyjś numer telefonu, możecie też zostawić swój. Telefon jest bardzo ważnym narzędziem we Wspólnocie – pozwala prosić o wsparcie i go udzielać, przypomina nam też, że nie jesteśmy sami.

Mityngi trwają przeważnie około dwóch godzin. Przed i po mityngu możecie rozmawiać z innymi członkami AJ, zainteresujcie się też literaturą, która być może jest dostępna. Na niektórych mityngach otrzymacie gratis broszurę informacyjną Do nowo przybyłego, zaś broszura Pytania i odpowiedzi zawiera odpowiedzi na wiele pytań, które zadają początkujący członkowie.

Ponieważ AJ utrzymuje się samo, prawdopodobnie puszczony w obieg zostanie koszyk, do którego wrzucamy dobrowolne datki, z których grupa opłaca salę, zakupuje literaturę i wspiera struktury służb AJ. Zauważycie, że są osoby, które dobrowolnie wykonują działania na rzecz mityngu, takie jak prowadzenie spotkania czy zajmowanie się finansami grupy. Nazywamy to pełnieniem służby. Wielu członków AJ uważa, że pełnienie służb pomaga im powstrzymywać się od kompulsywnego jedzenia. Służba jest ważnym elementem zdrowienia i pozwala dać coś z siebie Wspólnocie, której tyle zawdzięczamy. Sposobności pełnienia służby jest bardzo wiele: od ustawiania krzeseł na mityngu AJ do pełnienia funkcji członka Rady Powierników w Biurze Służb Światowych.

Mityng zazwyczaj kończy się odczytaniem Obietnicy AJ lub innego, podobnego tekstu. Jeśli mityng, na którym byliście, niezbyt wam się spodobał, wybierzcie się na mityng innej grupy. Uważa się, że dobrze jest wziąć udział w przynajmniej sześciu spotkaniach, by przekonać się, czy AJ może okazać się dla nas skuteczne. Jeśli w waszej okolicy nie ma zbyt wielu mityngów, weźcie udział w mityngu internetowym.

Na pewno nie zobaczycie na żadnym mityngu AJ wagi osobowej, paczkowanych posiłków, nie są wymagane żadne opłaty, nie ma wypowiedzi w tonie „powinno się”, musimy”, nie ma oceniania innych.

To, czego możecie oczekiwać, to:

  • Akceptacja osoby, którą byliście, którą jesteście i którą będziecie
  • Zrozumienie problemów, z którymi się borykacie – członkowie AJ znają je z własnego doświadczenia
  • Nawiązanie porozumienia, które jest naturalne w środowisku, gdzie ludzie rozumieją się i akceptują nawzajem
  • Zdrowienie z choroby kompulsywnego jedzenia
  • Poznanie nowego sposobu życia – osiągamy to, ucząc się rozumieć i akceptować siebie, a pomagają nam w tym: praktykowanie Dwunastu Kroków, wiara w Siłę większą od siebie, wsparcie, które znajdujemy we Wspólnocie.

Jeśli zdecydujesz, że chcesz być jednym z nas, przywitamy cię z otwartymi ramionami. Niezależnie od okoliczności, ofiarujemy ci dar akceptacji. Nigdy więcej nie będziesz sam. Witamy we wspólnocie Anonimowych Jedzenioholików. Witaj w domu!