Kim jesteśmy?

Anonimowi Jedzenioholicy są wspólnotą osób, które poprzez dzielenie się doświadczeniem, siłą i nadzieją zdrowieją z kompulsywnego objadania się.

Witamy wszystkich, którzy chcą zaprzestać jeść kompulsywnie.

Członkowie AJ nie płacą składek ani nie wnoszą opłat; finansujemy się poprzez własne dobrowolne datki,
nie ubiegając się o dotacje z zewnątrz ani ich nie akceptując.

AJ nie jest związane z żadną publiczną ani prywatną instytucją, ruchem politycznym, ideologią ani doktryną religijną; nie zajmuje stanowiska wobec spraw spoza Wspólnoty.

Naszym celem jest powstrzymanie się od kompulsywnego jedzenia i kompulsywnych zachowań związanych
z jedzeniem oraz niesienie posłania zdrowienia – poprzez program Dwunastu Kroków AJ – tym, którzy jeszcze cierpią.