04_jak_zalozyc_grupe

Jak założyć grupę

Krok po kroku

Najlepiej zacząć od napisania maila do służb AJ odpowiedzialnych za pomoc nowym grupom. Otrzymacie zestaw materiałów informacyjnych, takich jak informator AJ, sugerowany scenariusz mityngu, wskazówki, jak poprowadzić mityng sumienia i wiele innych. Osoby pełniące służbę informacyjną chętnie odpowiedzą na wasze pytania i udzielą wam wsparcia.

Znajdźcie salę, w której będą odbywać się spotkania, zapytajcie o koszt wynajmu i dostępność w dni wolne od pracy (święta państwowe i inne). Wiele grup AJ korzysta z salek przykościelnych, które na ogół są dostępne bez ograniczeń, a koszt wynajmu jest niewielki. Są też grupy, które spotykają się w ośrodkach takich, jak poradnie uzależnień i kluby abstynenta, jednak należy liczyć się z tym, że miejsca te są na ogół zamknięte w dni wolne od pracy, a czasem mają przerwę wakacyjną.

Sugerujemy założenie ogólnego adresu e-mail grupy, np. aj.waszemiasto@gmail.com. Dzięki temu unikniecie podawania waszych prywatnych danych, zaś skrzynkę będą mogły obsługiwać różne osoby, co ułatwi rotację służby. Osobom, zakładającym mityng online, na tej samej zasadzie sugerujemy założenie ogólnego konta Skype (lub w innym komunikatorze), np. aj.skype.dzientygodnia lub aj.skype.temat, tak aby różne osoby mogły pełnić służbę prowadzących i technicznych.

Gdy już ustalicie datę, czas, miejsce mityngu i dane kontaktowe, napiszcie do Służby Krajowej AJ z prośbą o wpisanie was na listę mityngów znajdującą się na stronie internetowej AJ. Dzięki temu dotrzecie do większej liczby żarłoków, którzy wciąż jeszcze cierpią, a tym samym będziecie realizować nasz główny cel. Zarejestrujcie też grupę w Biurze Służb Światowych. Można to zrobić samodzielnie, korzystając z formularza (w języku angielskim), można również poprosić o dokonanie rejestracji osobę, pełniącą służbę delegata na Konferencję Służb Światowych. Zarejestrowanie grupy w Biurze Służb Światowych jest ważne, ponieważ włącza działającą grupę w oficjalne struktury AJ i daje jej prawo do zabierania głosu na Zgromadzeniu Służb Krajowych AJ, a tym samym do współdecydowania o sprawach Wspólnoty jako całości (szczegóły w Karcie Zgromadzenia).

Dobrym pomysłem dla osób, które nie mają doświadczenia w pracy z programem Dwunastu Kroków, jest wybranie się na już działający mityng AJ. Poza zebraniem użytecznych informacji taka podróż może wzmocnić wasze zdrowienie.

Porozmawiajcie o sposobach, jakich użyjecie, by poinformować lokalną społeczność o nowej grupie. Grupy często zamieszczają ogłoszenia w lokalnej prasie, roznoszą ulotki informacyjne, rozwieszają plakaty. Dobrze jest zanieść wiadomość do ośrodków zdrowia, klubów abstynenta i tym podobnych miejsc.

Z formalnego punktu widzenia, grupa jest pełnoprawną grupą AJ, jeśli spełnia następujące kryteria:

We wszystkich kwestiach, odnośnie których macie wątpliwości, skontaktujcie się z Służbami Krajowymi AJ, które chętnie udzielą Wam pomocy.