04_stowarzyszenie

Stowarzyszenie

AJ potrzebuje osobowości prawnej

Stowarzyszenie Służb Grup Anonimowych Jedzenioholików powstało z inicjatywy członków wspólnoty Anonimowych Jedzenioholików. Wspólnota AJ kieruje się programem Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji. Zgodnie z Tradycją Dziewiątą, „Anonimowi Jedzenioholicy nie powinni nigdy stać się organizacją, dopuszcza się jednak tworzenie służb i komitetów, bezpośrednio odpowiedzialnych wobec tych, którym służą”. Nie mogąc sama uzyskać osobowości prawnej, wspólnota AJ potrzebuje podmiotu służebnego, o odpowiedniej formie prawnej, umożliwiającej osobom pełniącym służby i pracującym w komitetach podejmowanie działań na rzecz realizacji celów Wspólnoty. Takim podmiotem prawnym jest Stowarzyszenie Służb Grup Anonimowych Jedzenioholików, którego głównym i jedynym zadaniem jest służenie wspólnocie Anonimowych Jedzenioholików w Polsce. Dzięki Stowarzyszeniu Wspólnota może (między innymi) mieć konto bankowe oraz legalnie wydawać i rozpowszechniać literaturę programową.

W Stowarzyszeniu działają członkowie Rady Służby Krajowej Anonimowych Jedzenioholików, wykonując postanowienia Zgromadzenia SKAŻ. Dzięki temu, że jedynie członkowie Rady SKAJ mogą podejmować decyzje w Stowarzyszeniu, nie ma dwóch „ośrodków władzy” i nie zachodzi ryzyko, że Stowarzyszenie oddzieli się od wspólnoty AJ i przestanie pełnić wobec niej rolę służebną. W praktyce Stowarzyszenie nie ma żadnej władzy i nie podejmuje samodzielnych decyzji; jest jedynie instrumentem, pozwalającym Wspólnocie legalnie istnieć w sferze publicznej.

W chwili obecnej Stowarzyszenie nie ma biura, w którym obsługuje interesantów. Mamy jedynie wirtualne biuro, które prowadzi księgowość i obsługuje korespondencję papierową. Ze Stowarzyszeniem można się kontaktować, korzystając z naszego formularza kontaktowego lub pocztą tradycyjną:

Stowarzyszenie Służb Grup Anonimowych Jedzenioholików
ul.Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

Szczegółowe zasady działania Stowarzyszenia są określone w statucie Stowarzyszenia Służb Grup Anonimowych Jedzenioholików.