02_kwestionariusz_ikona

Lista sponsorów

Formularz zgłoszeniowy

Sponsorowanie to forma niesienia posłania. Jeśli chcesz się podjąć tej służby, wypełnij niniejszy formularz. Podane przez Ciebie informacje zostaną uwzględnione na liście sponsorów wspólnoty AJ Polska z zachowaniem zasady anonimowości. Nie ma obowiązku wypełniania wszystkich pól. Większa ilość informacji ułatwi kontakt z potencjalnymi sponsorowanymi. Poinformuj Służbę Krajową AJ, jeśli przekazane przez Ciebie informacje ulegną zmianie.

*
Imię
*
Skąd jesteś?
*
Numer telefonu
*
Adres email
Czy jesteś dostępny poprzez Skype?
Twój login skype
Sposób pracy z programem Dwunastu Kroków
 główny nurt AJ Wielka Księga AA program AJ HOW inny
Dodatkowe informacje i uwagi
*

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Służb Grup Anonimowych Jedzenioholików z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31 w celu udostępniania grupom AJ w Polsce na ich prośbę. Podanie danych jest dobrowolne. Nie podanie danych uniemożliwia wpisanie na listę sponsorów. Sponsorom przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia po zgłoszeniu tego pod adresem info@anonimowijedzenioholicy.org. Dane są przechowywane do momentu zgłoszenia prośby o usunięcie. Dane nie są przekazywane innym podmiotom, poza tymi które posiadają odpowiednią podstawę prawną. Dane nie podlegają profilowaniu. W przypadku naruszenia przepisów ustawy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Potwierdzam, że wyrażam zgodę na to, aby podane przeze mnie dane były w posiadaniu odpowiednich komitetów Służb Krajowych AJ i aby były udostępniane grupom AJ w Polsce na ich prośbę.


Jeśli chcesz zmienić podane przez siebie informacje, prosimy opisz zmianę:

*
Imię
*
Adres email
*
Opis zmiany
*

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.


Jeśli chcesz otrzymać listę sponsorów wypełnij niniejszy formularz:

*
Imię/Grupa
*
Adres email
*

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Służb Grup Anonimowych Jedzenioholików z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31 w celu udostępnienia mi listy sponsorów. Podanie danych jest dobrowolne. Nie podanie danych uniemożliwi przesłanie listy. Dane nie są przechowywane zostaną niezwłocznie usunięte po wysłaniu listy. Dane nie są przekazywane innym podmiotom, poza tymi które posiadają odpowiednią podstawę prawną. Dane nie podlegają profilowaniu. W przypadku naruszenia przepisów ustawy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.