02_kwestionariusz_ikona

Lista sponsorów

Formularz zgłoszeniowy

Sponsorowanie to forma niesienia posłania. Jeśli chcesz się podjąć tej służby, wypełnij niniejszy formularz. Podane przez Ciebie informacje zostaną uwzględnione na liście sponsorów wspólnoty AJ Polska z zachowaniem zasady anonimowości. Nie ma obowiązku wypełniania wszystkich pól. Większa ilość informacji ułatwi kontakt z potencjalnymi sponsorowanymi. Poinformuj Służbę Krajową AJ, jeśli przekazane przez Ciebie informacje ulegną zmianie.

*
Imię
*
Skąd jesteś?
*
Numer telefonu
*
Adres email
Czy jesteś dostępny poprzez Skype?
Twój login skype
Sposób pracy z programem Dwunastu Kroków
 główny nurt AŻ Wielka Księga AA program AŻ HOW inny
Doświadczenia zdrowienia
 anoreksja bulimia znaczna utrata wagi zdrowienie z nawrotu
Dodatkowe informacje i uwagi
*

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Potwierdzam, że wyrażam zgodę na to, aby podane przeze mnie dane były w posiadaniu odpowiednich komitetów Służb Krajowych AJ i aby były udostępniane grupom AJ w Polsce na ich prośbę.

Jeśli chcesz zmienić podane przez siebie informacje, prosimy opisz zmianę:

*
Imię
*
Adres email
*
Opis zmiany
*

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.


Jeśli chcesz otrzymać listę sponsorów wypełnij niniejszy formularz:

*
Imię/Grupa
*
Adres email
*

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.