02_12_krokow

Dwanaście Kroków AJ

Podstawa programu zdrowienia

Dwanaście Kroków to serce programu zdrowienia AJ. Kroki proponują nowy sposób życia, który umożliwia jedzenioholikowi funkcjonowanie bez nadmiernego jedzenia. Program Dwunastu Kroków powstał we wspólnocie Anonimowych Alkoholików. Idee zawarte w Krokach odzwierciedlają praktyczne doświadczenie twórców i proponują stosowanie duchowych wskazówek, będących owocem wielowiekowej myśli filozoficznej. Największa wartość Kroków polega na tym, że są skuteczne. Dzięki nim jedzenioholicy oraz członkowie innych wspólnot dwunastokrokowych mogą prowadzić szczęśliwe, produktywne życie. Kroki stanowią podstawę, na której zbudowane zostało AJ.

Dwanaście Kroków Anonimowych Jedzenioholików
 1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec jedzenia i że przestaliśmy kierować naszym życiem.
 2. Uwierzyliśmy, ze Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.
 3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
 4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
 5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
 6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
 7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
 8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
 9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
 10. Nadal prowadziliśmy obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów.
 11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
 12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym jedzenioholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

Adaptacja tekstu Dwunastu Kroków Anonimowych Alkoholików za zgodą Służb Światowych AA, AA World Services, Inc.