02_kwestionariusz_ikona

Lista spikerów

Formularz zgłoszeniowy

Wygłaszanie spikerek to forma niesienia posłania. Jeśli chcesz się podjąć tej służby, wypełnij niniejszy formularz. Podane przez Ciebie informacje zostaną uwzględnione na liście spikerów wspólnoty AJ Polska z zachowaniem zasady anonimowości. Nie ma obowiązku wypełniania wszystkich pól. Większa ilość informacji ułatwi kontakt z grupami zainteresowanymi zaproszeniem spikera. Poinformuj Służbę Krajową AJ, jeśli przekazane przez Ciebie informacje ulegną zmianie.

Osoba, która zgłasza się jako spiker potwierdza tym samym, że spełnia następujące warunki:

  • minimum pół roku abstynencji
  • praca wg programu 12 Kroków
  • regularne uczestnictwo w mityngach AJ
*
Imię
*
Skąd jesteś?
*
Numer telefonu
*
Adres email
*
Od kiedy jesteś w AJ?
*
Od kiedy masz abstynencję?
*
Preferowana wielkość grupy, w której możesz wygłosić spikerkę?
Jak daleko możesz podróżować?
Czy jesteś dostępny poprzez Skype?
Twój login skype
Czy masz sponsora?
Czy jesteś sponsorem?
Sposób pracy z programem Dwunastu Kroków
 główny nurt AŻ Wielka Księga AA program AŻ HOW inny
Czy uczęszczasz regularnie na mityngi AJ?
Czy możesz poprowadzić warsztat?
Obszary tematyczne, na które możesz się wypowiedzieć
 anoreksja bulimia Kroki 1-3 narzędzia zdrowienia niekonwencjonalne rozumienie Siły Wyższej obraz ciała program AŻ HOW sponsorowanie znaczna utrata wagi wiek a zdrowienie Wielka Księga AA zdrowienie z nawrotu inne
Inne obszary tematyczne
Dodatkowe informacje i uwagi
*

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Potwierdzam, że wyrażam zgodę na to, aby podane przeze mnie dane były w posiadaniu odpowiednich komitetów Służb Krajowych AJ i aby były udostępniane grupom AJ w Polsce na ich prośbę.

Jeśli chcesz zmienić podane przez siebie informacje, prosimy opisz zmianę:

*
Imię
*
Adres email
*
Opis zmiany
*

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.


Jeśli chcesz otrzymać listę spikerów wypełnij niniejszy formularz:

*
Imię/Grupa
*
Adres email
*

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.