04_jak_informowac

Jak informować o AJ

Jak rozmawiać z mediami

Kontaktując się z przedstawicielami mediów, należy pamiętać przede wszystkim o Tradycji Jedenastej, która mówi: Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu; musimy zawsze zachować osobistą anonimowość wobec prasy, radia, filmu, telewizji oraz wszelkich innych publicznych form komunikacji medialnej.

Sformułowanie „osobista anonimowość” oznacza, że wspólnota AJ na forum publicznym nie jest anonimowa, ale jej członkowie tak. Osobistą anonimowość chronimy w ten sposób, że występując jako członkowie AJ, nie podajemy naszych danych osobowych ani nie pokazujemy twarzy. Wypowiadając się na łamach prasy lub w audycji radiowej, podajemy jedynie imię (lub pseudonim). Jeśli jesteśmy fotografowani, zwracamy uwagę na to, by ujęcie nie pozwalało na rozpoznanie naszej tożsamości. Jest wiele sposobów: można zaciemnić kadr, pokazać jedynie kontur sylwetki, fotografować tylko niektóre części ciała (dłonie, plecy); czasem stosuje się dodatkowo zniekształcenie głosu.

Kolejna Tradycja, która ma zastosowanie w tej sytuacji, to Tradycja Dziesiąta, która mówi:
Anonimowi Jedzenioholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, ażeby imię AJ nigdy nie zostało uwikłane w publiczne polemiki.

Pamiętając o tej Tradycji, wypowiadajmy się jedynie we własnym imieniu. Pamiętajmy, by nie mówić z pozycji rzecznika AJ, ponieważ może to sugerować, że AJ ma jakieś stanowisko dotyczące poglądów na temat odżywiania, religii i innych. Najprościej jest wypowiadać się w pierwszej osobie: „ja” i mówić jedynie o własnym doświadczeniu zdrowienia.

Jeśli przedstawiciel mediów prosi o możliwość odwiedzenia mityngu, sugerujemy, by zorganizować przed tym wydarzeniem mityng sumienia grupy, na którym porozmawiacie o temacie mityngu i środkach ostrożności, jakie zdecydujecie się podjąć. Nie obawiajcie się, w razie potrzeby, odmówić dziennikarzom lub stanowczo bronić własnego zdania. Pamiętajmy, co mówi Tradycja Dwunasta:
Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.

Kliknij i pobierz materiał  Jak informować o mityngach