Zawieszenie telefonu informacyjnego AJ

Informujemy, iż telefon informacyjny AJ zostal  zawieszony  z przyczyn od nas niezaleznych.  Zapraszamy więc  do kontaktu bezpośrednio na adres mailowy lub za pośrednictwem formularza. Jeśli pytanie dotyczy mityngu konkretnej grupy AJ, sugerujemy kontakt z grupą – adresy mailowe i numery telefonów do grup są w spisie mityngów.

Wznowienie telefonu informacyjnego nastapi z poczatkiem grudnia, o czym niezwlocznie poinformujemy.